Vi är affärsutvecklare

Vi värnar om långsiktighet, proaktivitet och relationer. Vi ser möjligheter där andra ser risker, vi ser helheten där andra ser detaljer – och så har vi roligt också!

MA2 LAW - Outside the box

Våra affärsområden

Bank och finans

Vi bistår våra klienter med rådgivning avseende olika finansieringsalternativ och hjälper…

Ikon för läs merLäs mer

Bolagsrätt

Vi biträder våra klienter i alla slags bolagsrättsliga frågor. Detta kan vara vara bolagsbildande…

Ikon för läs merLäs mer

Entreprenadjuridik

Vi biträder våra klienter med rådgivning avseende entreprenadjuridik och upprättar…

Ikon för läs merLäs mer

Fastighetsrätt och fastighetsöverlåtelser

Vi arbetar dagligen med fastighetsrätt och fastighetsöverlåtelser och har…

Ikon för läs merLäs mer

Företagsöverlåtelser (M&A)

Vi biträder våra klienter vid såväl stora, komplexa och tidskrävande förvärvsprocesser som vid…

Ikon för läs merLäs mer

Kommersiell avtalsrätt

Vi hjälper dig gärna med strategiska beslut och upprättar såväl individuellt anpassade…

Ikon för läs merLäs mer

Aktuellt

MA2 LAW har företrätt säljaren vid överlåtelsen av majoriteten av aktierna i Svenska Bad AB, Nordpool SPA AS och Boanäs Fastighets AB.

Ikon läs mer aktuelltLäs mer

MA2 LAW har företrätt säljaren vid överlåtelsen av CDS Produkter AB.

Ikon läs mer aktuelltLäs mer

MA2 LAW har företrätt säljaren vid överlåtelsen av majoriteten av aktierna i GGAL Group AB.

Ikon läs mer aktuelltLäs mer