Vi är affärsutvecklare

Vi värnar om långsiktighet, proaktivitet och relationer. Vi ser möjligheter där andra ser risker, vi ser helheten där andra ser detaljer – och så har vi roligt också!

MA2 LAW - Outside the box

Våra affärsområden

Bank och finans

Vi bistår våra klienter med rådgivning avseende olika finansieringsalternativ och hjälper dig att hitta det affärsupplägg som passar din verksamhet bäst. Vi har omfattande erfarenhet av bankfin...

Utforska bank och finans

Bolagsrätt

Vi biträder våra klienter i alla slags bolagsrättsliga frågor. Detta kan vara bolagsbildande, förberedelse och hantering av bolagsstämmor och styrelsemöten, styrelseansvar, aktieägaravtal, opt...

Utforska bolagsrätt

Entreprenadjuridik

Vi biträder våra klienter med rådgivning avseende entreprenadjuridik och upprättar däribland entreprenadavtal och sköter avtalsförhandlingar. Vi företräder återkommande fastighetsbolag med s...

Utforska entreprenadjuridik

Fastighetsrätt och fastighetsöverlåtelser

Vi arbetar dagligen med fastighetsrätt och fastighetsöverlåtelser och har därmed stor erfarenhet av köp och försäljning av fastigheter, fastighetsbildning, fastighetsfinansiering och joint vent...

Utforska fastighetsrätt och fastighetsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser (M&A)

Vi biträder våra klienter vid såväl stora, komplexa och tidskrävande förvärvsprocesser som vid mindre omfattande processer. Vi har stor erfarenhet av publika och privata transaktioner samt att ...

Utforska företagsöverlåtelser (M&A)

Kommersiell avtalsrätt

Vi hjälper dig gärna med strategiska beslut och upprättar såväl individuellt anpassade avtal som standardavtal. Vi har stor erfarenhet av att upprätta och förhandla omfattande avtalspaket, där...

Utforska kommersiell avtalsrätt