Nytt från MA2 LAW

Aktuellt

MA2 LAW har företrätt säljaren vid överlåtelsen av majoriteten av aktierna i Svenska Bad AB, Nordpool SPA AS och Boanäs Fastighets AB.

MA2 LAW har varit rådgivare till Boanäs Holding AB i samband med överlåtelsen till MIDAQ.

MA2 LAW har företrätt säljaren vid överlåtelsen av CDS Produkter AB.

MA2 LAW har varit rådgivare till Cans Holding AB och SICIC Holding AB vid deras försäljning till Axel Johnson International.

MA2 LAW har företrätt säljaren vid överlåtelsen av majoriteten av aktierna i GGAL Group AB.

MA2 LAW har varit rådgivare till VALUVE Holding AB vid deras försäljning till Vestum AB (publ).

MA2 LAW har företrätt säljaren vid överlåtelsen av Addvanze AB.

MA2 LAW har varit rådgivare till Addvanze Holding AB i samband med vid försäljning till israeliska Kafrit Industries Ltd.

MA2 LAW har företrätt säljaren vid överlåtelsen av Elsystem i Perstorp AB.

MA2 LAW har varit rådgivare till LJ-Gruppen Holding AB i samband med överlåtelsen till Addtech Nordic AB.

MA2 LAW har företrätt säljarna vid överlåtelsen av Lindström & Sondén AB.

MA2 LAW har biträtt säljarna i samband med överlåtelsen av ”LS-Bolagen” till Bygghemma Group AB.

MA2 LAW har företrätt säljarna vid överlåtelsen av majoriteten av aktierna i SGA Conveyor System AB

MA2 LAW har biträtt SGA Group AB i samband med överlåtelsen av majoriteten av aktierna i SGA Conveyor System AB till Böwe Systec GmbH.

MA2 LAW har företrätt HAKI AB vid överlåtelsen av HAKI Fastighets AB

MA2 LAW har biträtt HAKI AB i samband med att Turbinen Fastigheter AB förvärvade HAKI Fastighets AB.

MA2 LAW har företrätt OBOS Mark AB vid markfövärv i Österåkers kommun

MA2 LAW har företrätt OBOS Mark AB vid förvärv av exploateringsområde i Österåkers kommun.

MA2 LAW har företrätt OBOS Sverige AB vid förvärv av Sagax Vetlanda AB

MA2 LAW har biträtt OBOS Sverige AB i samband med förvärv av fastighetsbolaget Sagax Vetlanda AB från Sagax Småland AB.

MA2 LAW har företrätt OBOS Mark AB vid förvärv av fastigheter i Malmö från Midroc

MA2 LAW har företrätt OBOS Mark AB vid förvärv av markområden i Malmö från Midroc Property Development AB.

MA2 LAW har företrätt OBOS Mark AB vid förvärv av mark i Härryda kommun

MA2 LAW har företrätt OBOS Mark AB i samband med att bolaget tillsammans med BoKlok AB förvärvade mark i Härryda kommun.

MA2 LAW har företrätt ägarna av Nuway AB vid försäljning av majoriteten av aktierna i bolaget

MA2 LAW har biträtt ägarna av Nuway AB i samband med att B3 Consulting Group AB (publ) förvärvade majoriteten av aktierna i bolaget

MA2 LAW har företrätt Logit Group AB vid försäljning av samtliga aktier i Logit Europe AB och Logit Fastighets AB

MA2 LAW har biträtt ägarna av Logit Europe AB och Logit Fastighets AB i samband med att Börjes Logistik & Spedition AB förvärvade bolagen

MA2 LAW har företrätt PAB Sten AB vid försäljning av samtliga aktier i Stenentreprenader i Hessleholm AB

MA2 LAW har biträtt ägarna av Stenentreprenader i Hessleholm AB i samband med att Volati AB förvärvade bolaget.

MA2 LAW har företrätt AWH Consulting AB och ANJO Ängelholm AB vid försäljning av samtliga aktier i RBU Holding AB (Räckesbutiken)

MA2 LAW har biträtt ägarna av RBU Holding AB i samband med att Beijer Industriutveckling Räckes AB förvärvade bolaget.

MA2 LAW har företrätt UTEC AB mfl vid försäljning av samtliga aktier i Optronic Partner Pr AB

MA2 LAW har biträtt ägarna av Optronic Partner Pr AB i samband med att Dacke Industri Holding AB förvärvade bolaget.

MA2 LAW har biträtt OBOS Fastighetsutveckling AB i en joint venture med Riksbyggen

MA2 LAW har biträtt OBOS Fastighetsutveckling AB i ett samarbete med Riksbyggen avseende hyresbostäder i Trollhättan.

MA2 LAW har företrätt Midway Holding AB (publ) vid försäljning av samtliga aktier i Sigarth AB

MA2 LAW har biträtt ägarna av Sigarth AB i samband med att finska Rettig ICC Oy förvärvade bolaget.

MA2 LAW har företrätt Midway Holding AB (publ) vid försäljning av samtliga aktier i Stans & Press Industriservice i Olofström AB

MA2 LAW har biträtt ägarna av Stans & Press Industriservice i Olofström AB i samband med att Teqnion AB förvärvade bolaget.

MA2 LAW har biträtt Pamica AB vid förvärvet av Fibertjänst AB

MA2 LAW har biträtt Pamica AB i samband med förvärvet av Fibertjänst AB.

MA2 LAW har biträtt Pamica AB vid förvärvet av Micropol AB

MA2 LAW har biträtt Pamica AB i samband med förvärvet av Micropol AB.

MA2 LAW har biträtt OBOS Mark AB vid förvärv av mark i Sundsvall

MA2 LAW har biträtt OBOS Mark AB vid förvärv av mark i Sundsvall genom förvärv av bland annat bolaget Castanum Fastigheter 104 AB.

MA2 LAW har biträtt OBOS Mark AB vid förvärvet av samtliga aktier Torrskogen Exploatering AB

MA2 LAW har biträtt OBOS Mark AB i samband med förvärvet av Torrskogen Exploatering AB från Brabo Holding AB.

MA2 LAW har företrätt säljarna vid försäljning av majoriteten av aktierna i Thirdbase AB

MA2 LAW har biträtt ägarna av Thirdbase AB i samband med att B3IT AB förvärvade majoriteten av aktierna i bolaget.

MA2 LAW har biträtt OBOS Mark AB vid förvärvet av Lilla Edet

MA2 LAW har biträtt OBOS Mark AB i samband med förvärvet av Lilla Edet från Trollhättan kommun.

MA2 LAW har biträtt OBOS Projektutveckling AB vid förvärvet av Hälltorps Gård

MA2 LAW har biträtt OBOS Projektutveckling AB i samband med förvärvet av Hälltorps Gård från Trollhättan kommun.

MA2 LAW har företrätt Truckdoktorn AB vid försäljning av majoriteten av aktierna i Ottossons Truck AB

MA2 LAW har biträtt ägarna av Ottossons Truck AB i samband med att Vara Maskinimport AB förvärvade majoriteten av aktierna i bolaget.

MA2 LAW har biträtt OBOS Mark AB vid förvärvet av samtliga aktier Fastighets AB Viperincus

MA2 LAW har biträtt OBOS Mark AB i samband med förvärvet av Fastighets AB Viperincus från Gopem Holding AB.

MA2 LAW har företrätt UTEC AB vid försäljning av samtliga aktier i Fotonic i Norden dp AB

MA2 LAW har biträtt ägarna av Fotonic i Norden dp AB i samband med att Autoliv förvärvade bolaget.

MA2 LAW har biträtt OBOS Sverige AB vid förvärvet av samtliga aktier i Länna Villatomter Syster AB och Länna Villatomter Dotter AB

MA2 LAW har biträtt OBOS Sverige AB i samband med förvärvet av Länna Villatomter Syster AB och Länna Villatomter Dotter AB från Länna Villatomter AB.

MA2 LAW har företrätt Bengtssons Mekaniska AB vid förvärvet av samtliga aktier i Caretec AB

MA2 LAW har biträtt Bengtsson Mekaniska AB i samband med förvärvet av Caretec AB från Protongruppen.

MA2 LAW har företrätt OBOS Mark AB vid förvärvet av aktier i Björkhagen

MA2 LAW har biträtt OBOS Mark AB vid förvärvet av Björkhagen från Howea AB.

MA2 LAW har företrätt säljarna vid försäljning av samtliga aktier i Telarco AB

MA2 LAW har biträtt ägarna av Telarco AB i samband med att Storskogen AB förvärvade bolaget.

MA2 LAW har företrätt säljarna vid försäljning av samtliga aktier i Maintrac AB

MA2 LAW har biträtt ägarna av Maintrac AB i samband med att Sobro AB förvärvade bolaget.