Cookies

Vad är Cookies?
En cookie är en liten textfil med information som sparas på din dator när du besöker en webbplats (eller på motsvarande enhet med internetuppkoppling som exempelvis en surfplatta eller mobiltelefon). Cookies används för att få webbsidor att fungera mer effektivt men även för att ge viss information till ägaren till en hemsida. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök. Cookies gör det möjligt att hålla isär olika användare från varandra, vilket i sig kan ge respektive användare en mer positiv upplevelse av webbplatsen.

Cookies som används på vår webbplats
Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På MA2 LAW Advokatfirma ABs hemsida används båda dessa typer av cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills du på hemsidan själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt medan du är inne och surfar på en hemsida, och försvinner när du stänger webbläsaren.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren.

Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på ma2law.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Ma2law.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

På MA2 LAW Advokatfirma AB, hemsida kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk, såsom LinkedIn, Facebook eller Instagram. Dessa leverantörer kan i sin tur komma att använda cookies på MA2 LAW Advokatfirma AB, hemsida. MA2 LAW Advokatfirma AB, saknar åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Därför behöver du kontrollera dessa leverantörers hemsidor för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort och blockera dem.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Radering och blockering av Cookies
De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns också på: www.aboutcookies.org

Cookies som används på webbplatsen ma2law.se

Namn: Cookieagreement

Typ av cookie: Cookie som används för att identifiera om användaren accepterar cookies

Lagringstid: 10 år

Domännamn: malaw.se

Uppgifter till tredje part: Google får tillgång till den information som cookien samlat in.

Namn: Google analytics (_GA)

Typ av cookie: Cookie som används för att identifiera om användaren accepterar cookies

Lagringstid: 2 år

Domännamn: malaw.se

Uppgifter till tredje part: Google får tillgång till den information som cookien samlat in.

Namn: Google analytics (_GID)

Typ av cookie: Cookie som används för att identifiera om användaren accepterar cookies

Lagringstid: 24 timmar

Domännamn: malaw.se

Uppgifter till tredje part: Google får tillgång till den information som cookien samlat in.

Namn: Google analytics (_GAT)

Typ av cookie: Cookie som används för att begränsa anropsfrekvensen.

Lagringstid: 1 minut

Domännamn: malaw.se

Uppgifter till tredje part: Google får tillgång till den information som cookien samlat in.